Welkom op de website van Samen in de Wijkzorg

De herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging

Een vaak voorkomend probleem bij de aanvraag van wijkverpleging is dat er veel organisaties moeten worden gebeld om geholpen te kunnen worden. Niet alleen vervelend voor de zorgvragers, maar het zorgt ook voor druk op organisaties voor wijkverpleging en verwijzers. In het huisartsenpostgebied Arnhem en omstreken kan iedereen voor het aanvragen van wijkverpleging terecht bij Samen in de Wijkzorg.

Gemakkelijk wijkverpleging aanvragen

Een grote groep zorgorganisaties werkt samen om zorgaanvragen voor de wijkverpleging snel bij de juiste organisatie en de juiste hulpverlener terecht te laten komen.

U kunt bij Samen in de Wijkzorg terecht voor het aanvragen van verpleging, verzorging en gespecialiseerde verpleging zoals gespecialiseerde wondverpleging, palliatieve verpleging, technische verpleging, longverpleging of het inschakelen van een casemanager dementie. (dat geldt niet voor huishoudelijke ondersteuning.)

Passende zorg in de wijkverpleging

 

  Om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en om zo goed mogelijk met de beschikbare zorg om te gaan worden samen met u de volgende zaken besproken: 

  • Wat kunt u zelf of wat kan uw mantelzorger?
  • Kunnen u of uw mantelzorger gebruik maken van hulpmiddelen voor de gewenste zorg of kunt u dit leren?
  • Kunt u gebruik maken van zorgtechnologie zoals beeldbellen en een medicatiedispenser om uw zorgvraag te ondersteunen of kunt u dit leren? 
  • Wat kan niet opgelost worden door bovenstaande acties en waarvoor heeft u nog “warme” zorg nodig van een professional? 

  De wijkverpleegkundige is verantwoordelijk voor het stellen van de indicatie en bepaalt samen met u of en wanneer welke zorg gaat worden geboden. 

  Het is voor de wijkverpleging niet altijd mogelijk de zorg te geven op het tijdstip dat u zou willen. Afspraken over (vaste) tijdstippen worden alleen gemaakt als dit om een medische of verpleegkundige reden moet.
  Zo kan de hulp bij het douchen in de loop van de ochtend, maar ook in de middag plaatsvinden. 

  Door de schaarste in de zorg is het soms alleen mogelijk om medisch urgente zorg te leveren. Dit kan betekenen dat niet medisch urgente zorg (tijdelijk) wordt gestopt om hier voorrang aan te geven. 

  Hoe werkt het aanvragen van verpleging en verzorging?

   

  1. Kies de regio waar de cliënt woont
  2. Vul het formulier zo volledig mogelijk in
  3. Zorgvragen die gedaan worden voor 12.30 uur worden dezelfde werkdag beantwoord. Zorgvragen die na 12.30 uur worden gedaan worden de volgende werkdag beantwoord.
  4. Eén van de professionals van de samenwerkende thuiszorgorganisaties neemt contact op.

  Wanneer u een zorgaanvraag doet dan komt deze aanvraag binnen in een beveiligde mailbox per postcodegebied. De organisaties hebben per postcodegebied een coördinerend team dat de zorgaanvragen gezamenlijk coördineert. 

  Mocht er een voorkeur voor een organisatie zijn, dan kan dit worden aangegeven. 

  Dringende vragen zoals voor acute terminale zorg, vallen buiten deze aanvragen. Hiervoor kan door de verwijzer één van de thuiszorgorganisaties worden gebeld.